Lessons:

    Lesson 3: Greetings

    Good morning = Ohayou gozaimasu
    Good afternoon = Konnichiwa
    Good evening + Konbanwa

    Welcome = Irasshaimase  
    Hello = moshi moshi
    Thank you = Arigatou gozaimasu / doumo arigatou
    Your welcome = dou itashimashite
    Please = dozo (offer) / onegai (request) / kudasai (request)
    Excuse me = Sumimasen / gomen kudasai / Shitsurei shimase
    Sorry = Gomennasai
   
    How do you do? = hajimemashite dozo
    How do you do? (reply) = hajimemashite kochira
    Pleased to meet you = yoroshiku onegaishimasu

    How are you? = Ogenki desu ka? / Gokigen wa ikaga desu ka?
    Fine and you? = okagesamade, anata wa?

    Good bye = Sayounara
    See you again = Ja mata
    Good night = Oyasumi nasai
    I have to go = Oitomasimasu

    Please accept this gift = Itsumaranai mono desu ga, douzo
    It's nothing special = Taishita mono dewa arimasen

    Nice to meet you = Hajimemashite
    Do you understand? = Wakarimasu ka
    I understand = Wakarimasu
    I don't understand = Wakarimasen

    May I ask your name? = Onamae wa nan desu ka
    How old are you? = Oikutsu desu ka (to children)
                               Nansai desu ka (to adults)
     Please repeat it = Mo ichido itte kudasai
     Could you speak a little more slowly = motto yukkuri ni hanashite kudasaimasu ka
     Are you married? = Kekkon shite imasu ka
     Yes, I am = ee, kekkon shite imasu
     No, I am still single = iie, mada dokushin desu
     Do you have any children? = Okosan ga irasshaimasu ka

    Where are you going? = Doko ni ikimasu ka
    Do you speak English? = Eigo o hanashimasu ka
    What did you say? = Nani o oshaimashita ka
    What is the matter? = Nanika mondai ga arimasu ka
    Where is the restroom? = Otearai wa doko desu ka
    What is this called? = Kore wa nanto iimasu ka

    More words:
    Are you a student? = Anata wa gakusei desu ka
    Where are you from? = Dochira kara irashaimashita ka
    Are you on holiday? = Kyuka desu ka
    Have you been here before? = Mae ni koko ni kita koto ga arimasu ka
    Foreigner = Gaijin

<< Back | Next >>   

 
Make a Free Website with Yola.