Lessons:

    Lesson 4: People

    Family = Kazoku
    Father = Chichi (own)
                 Otousan (others')
    Mother = Haha (own)
                  Okasan (others)
    Husband = Shujin (own)
                   Goshujin (others)
    Wife = Tsuma (own)
             Okusan (others)

    What is your occupation? = Oshigoto wa nan desu ka
    Artist = Geijutsuka
    Businessperson = Bijinesuman
    Carpenter = Daiku
    Doctor = Isha
    Hairdresser = Biyoushi
    Journalist = Janarisuto
    Lawyer = Bengoshi
    Police Officer = Keisatsukan
    Post Office Worker = Yuubin Haitatsujin
    Secretary = Hisho
    Student = Gakusei
    Teacher = Kyoushi
    Waiter = Ueita
    Waitress = Ueitoresu
   
    Buddhist = Bukkyo
    Christian = Kirisuto Kyo
    Catholic = Katoriku Kyo
    Jewish = Yudaya Kyo
    Muslim = Isuramu Kyo

    Tired = Tsukaremashita
    Happy = Ureshii desu
    Sad = Kanashii desu
    Sleepy = Nemui desu
    Scared = Kowai desu
    Lost = Michi ni mayoimashita
    Sick = Byouki desu
    Hungry = Onaka ga sukimashita
    Thirsty = Nodo ga kawakimashita

<< Back | Next >>   

 
Make a Free Website with Yola.