Lessons:

    Lesson 5: Accommodation

    Ryokan = traditional up-market inn
    Minshuku = less elaborate family-operated inn

    doko desu ka? = Where is ?
    hoteru = hotel
    ryokan = inn

    ga arimasu ka? = do you have ?
    heya = room
    singuru ruumu = single room
    daburu ruumu = double room
    basu tsuki no heya = room with bath

    ippaku wa ikura desu ka? = how much per night?
    yoyaku shite imasen = I don't have a reservation
    heya o misete kudasaimasu ka? = Could I see the room?
    kore wa ii desu = This is fine

    taiza shimasu = I'll be staying
    hitoabn = one night
    futaban = two nights
    mikka = three nights
    ni san nichi = a few nights
    isshuukan = one week
    nan nichi tomaruka mada wakarimasen = I don't know how long I'm staying
   
     wa doko desu ka? = Where is ?
     erebeeta = elevator
     otearai = bathroom
     senpuuki = fan
     jomae = lock
     benjo = toilet

     ga hoshii no desu ga = I would like
     moufu = blanket
     taoru = towel
     kouri = ice
     
     o itadakemasu ka = May I have ?
     ocha = tea
     menyuu = menu
     choushoku = breakfast
     chuushoku = lunch
     yuushoku = dinner
     okonjou ongai shimasu = bill please

     tachimasu = I'm checking out
     ima = now
     hiru = midday
     ashita = tomorrow
     asu no asa = tomorrow morning
     
     made watashi no nimots o azukatte itedakemasu ka? = Can I leave my stuff with you until
     gogo = this afternoon
     komban = this evening
     takushi o yonde kudasaimasu ka = Could you call me a taxi?

     More Words:
     reibou = air-conditioning
     haizara = ashtray
     isu = chair
     kirei = clean
     kaaten = curtain
     kitanai = dirty
     to = door
     takai = expensive
     danbou = heating
     oyu = hot water
     kagi = key
     sentaku = laundry
     denkyuu = light bulb
     kagami = mirror
     shimbun = newspaper
     yakamashi = noisy
     makura = pillow
     sleep = nemuru
     taizai suru = stay
     sekken = soap
     burausu = blouse
     botan = button
     kuriningu shita = cleaned
     hankachifu = handkerchief
     zubon = pants
     puresu suru = press
     shatsu = shirt
     sukaato = skirt
     kutsushita = socks
     shitagi = underwear
     chakku = zipper

<< Back | Next >>   

 
Make a Free Website with Yola.